Kontakt

Pokud máte jakékoliv dotazy, zájem o další informace, nebo si chcete domluvit schůzku a aplikovat teorii do praxe Vašeho podniku, napište mi na emailovou adresu: info@finance-cizinska.cz


O mně

strom Finanční vzdělání jsem získala v bakalářském, magisterském a doktorském studiu na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně. Doktorské studium v oboru Řízení a ekonomika podniku jsem úspěšně ukončila v roce 2005, ale již v průběhu přípravy své disertační práce jsem začala působit jako asistent na ústavu financí FP VUT. V roce 2009 jsem obhájila habilitační práci v oboru Podniková ekonomika na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze.

Od roku 2006 jsem zaměstnancem ŠKODA AUTO Vysoké školy o.p.s., kde garantuji a vyučuji předměty podnikových financí pod záštitou Katedry financí a účetnictví. O financích a finančním řízení rovněž pravidelně přednáším v rámci manažerského studijního programu US-MBA pořádaného Fakultou podnikatelskou Vysokého učení technického v Brně a University of St. Francis v Chicagu. V praxi se věnuji analytické, konzultační a poradenské činnosti v oblasti hodnocení výkonnosti a oceňování podniků. Jsem autorkou či spoluautorkou pěti odborných monografií a desítek konferenčních a časopiseckých příspěvků. Ráda čtu, zkoumám, analyzuji a vyvozuji závěry. Baví mě čísla a exaktní vědy. Mým koníčkem jsou individuální sporty, cestování a především mé dvě děti.

Romana Čižinská


Zpět na hlavní stranu / Back to main page