Opravy, doplnění, komentáře

Omlouvám se, ale je možné, že přes veškerou péči, kterou jsem textu věnovala, zůstaly v knize některé další nejasnosti či nedostatky nad rámec níže uvedených. Pokud na takové místo narazíte, neváhejte mě kontaktovat a já zde uveřejním jak případné opravy, tak i vylepšení a doplňující komentáře.Seznam chyb a překlepů


1) V seznamu literatury na straně 235 nejsou omylem uvedeny následující tři tituly:
Fama, E.F. (1965). The Behavior of Stock Market Prices. Journal of Business, 1965, roč. 38, č. 1, s. 34-105. ISSN 0021-9398.
Fama, E.F. (1970). Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work. Journal of Finance, 1970, roč. 25, č. 2, s. 383-417. ISSN 0022-1082.
Krupová, L. (2001). Kreativní účetnictví: zneužívání účetnictví - možnosti a meze. Praha: Komora auditorů České republiky, 2001, 64 s. ISBN 80-902-8552-X.


2) Správná podoba obrázku 5.1 na straně 118 je následující:
trojuhelnik

Zpět na hlavní stranu / Back to main page