Power Pointové prezentace pro výuku

Tyto prezentace jsou určeny nejenom pro lektory a pedagogy, kteří mají zájem své přednášky vystavět na koncepci mé publikace. Mohou se hodit rovněž studentům, neboť představují stručnou sumarizaci poznatků a klíčových bodů textu jednotlivých kapitol.

Kapitola 1 (Současný stav řešené problematiky v tuzemsku - východiska finančního řízení podniku): prezentace 1 zde

Kapitola 2 (Interakce podniku a finančního trhu): prezentace 2 zde

Kapitola 3 (Účetnictví jako zdroj informací pro finanční řízení a rozhodování): prezentace 3 zde

Kapitola 4 (Koncept časové hodnoty peněz): prezentace 4 zde

Kapitola 5 (Magický trojúhelník investování): prezentace 5 zde

Kapitola 6 (Zdroje financování podnikové činnosti a jejich optimální struktura): prezentace 6 zde

Kapitola 7 (Investice do stálých aktiv a čistého pracovního kapitálu): prezentace 7 zde

Kapitola 8 (Hodnocení finanční výkonnosti podniku): prezentace 8 zde

Kapitola 9 (Principy finančního řízení podniku): prezentace 9 zdeVšechny prezentace ve formátu *.zip: prezentace.zip zde


Zpět na hlavní stranu / Back to main page